środa, 26 listopad 2014 00:00

Dziedziczenie „prawa do mieszkania” czyli wstąpienie partnera w stosunek wynikający z umowy najmu

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.”

Redakcja przepisu jest dość prosta i wydawać by się mogło, że wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym partnerze (bez względu na orientację seksualną) jest bezdyskusyjne i wynika wprost z norm prawnych.

W praktyce często odmawiano partnerom kontynuowania stosunku najmu jako strona umowy (uważając, że umowa wygasła, odmawiając jej aneksowania i próbując dokonywać eksmisji z lokalu). Sądy twierdziły, że wspólne pożycie może dotyczyć wyłączenie par heteroseksualnych, uniemożliwiając korzystanie z przysługujących praw lokatorskich.

Kluczowy dla interpretacji tego zagadnienia był wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 2 marca 2010 (sygn. 13102/02), gdzie trybunał stwierdził, że Polska narusza podstawowe prawa wynikające z obowiązku poszanowania prawa do życia rodzinnego czy obowiązku równego traktowania. Nie był to pierwszy ani ostatni wyrok zarzucający Polsce naruszenie podstawowych praw człowieka.

Do zmiany nurtu orzeczniczego w polskim sądownictwie doszło dopiero w dniu 28 listopada 2012 roku. Wtedy bowiem Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie sygn. akt III Czp 65/12, w której stwierdził, że osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą - w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. - jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba tej samej płci.”

Obecnie nie istnieją zatem wątpliwości co do możliwości wstąpienia partnera zmarłej osoby w prawa wynikające z umowy najmu. Osoba taka korzysta więc z wszelkich praw wynikających z przepisów regulujących stosunki lokatorskie. 

Czytany 6894 razy Ostatnio zmieniany środa, 26 listopad 2014 19:36
Michał Grabiec

Radca prawny od kilku lat współpracujący ze Stowarzyszeniem TĘCZÓWKA oraz kilkoma innymi NGOs'ami. Prowadzi w Katowicach kancelarię GRABIEC LEGAL.

 

Kategorie Bloga

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Kwota:


popup

PrawoPlakat 1B600