Wszyscy są wobec prawa równi Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Strona 8 z 8

popup

PrawoPlakat 1B600