Raz w roku odbywa się konferencja, która gromadzi specjalistów, ekspertów i praktyków z obszaru profilaktyki HIV/AIDS. W tym roku w dniach 4-5 grudnia odbyła się już XXIV Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, organizowana przez Fundację Res Humanae, która stanowi podsumowanie działań podjętych w trakcie 2017 roku, ich efektów i nowych wyzwań.

konfa hiv 2017 01Dzięki zaproszeniu Marii Brodzikowskiej ze Stowarzyszenia „Jeden Świat”, w tegorocznej konferencji udział wziął Przemek Walas, by zaprezentować szerokiemu gronu realizowany w tym roku przez Stowarzyszenie Tęczówka projekt prewencyjny pn. “Safer - na straży bezpieczniejszego seksu”. Przemek był również panelistą na sesji „Między morzem możliwości a górami trudności. HIV nie tylko po warszawsku”.

Konferencja koncentrowała się wokół dwóch obszarów: leczenia osób żyjących z HIV oraz profilaktyki. Okazuje się, że między tymi obszarami w kontekście efektywności niestety nie można postawić znaku równości. Leczenie osób żyjących z HIV stoi na najwyższym poziomie, a wszyscy zakażeni mają dostęp do bezpłatnej terapii antyretrowirusowej, co zgodnie podkreślała Anna Marzec-Bogusławska, dyrektorka Krajowego Centrum ds. AIDS, jak również Grażyna Cholewińska, wojewódzka konsultantka w dziedzinie chorób zakaźnych. W terapii stosuje się najnowsze leki, co cieszy tym bardziej, że wśród wielu osób pokutuje myślenie, iż osoby żyjące z HIV zmuszone są do łykania wielu pigułek, a skutki uboczne są bardzo uciążliwe.

Wzrost zakażeń w grupie 50+

Podkreślano również, że im wcześniej wykryte zakażenie, tym lepsze efekty przynosi leczenie ARV. I w tym miejscu pojawia się ponura konkluzja - nadal bardzo niewielki odsetek społeczeństwa testuje się w kierunku HIV. Zwłaszcza widać tę tendencję wśród populacji kluczowej kobiet. Nadal wśród lekarzy (zwłaszcza ginekologów i położników) nie ma nawyku zalecania kobietom testowania w kierunku HIV, a już wyjątkową rzadkością jest zalecanie testu również partnerom. Standardem powinno być obowiązkowe testowanie kobiet w ciąży i ich partnerów w I i III trymestrze, ponieważ już w trakcie ciąży można wdrożyć efektywne leczenie ARV, które skutecznie ogranicza możliwość zakażenia wertykalnego (poprzez matkę), a tym samym urodzić niezakażone dziecko.

Dynamika zakażeń wzrasta, co potwierdzają dane statystyczne, ale oprócz wzrostu zakażeń w populacji MSM (mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami), na pierwszy plan wysuwa się grupa osób 50+, u których odsetek zakażeń rośnie systematycznie. Stąd wniosek, by z profilaktyki ogólnej, ciężar działań i środków finansowych przesunąć na profilaktykę skierowaną do populacji kluczowych. Jednym z jej elementów powinna stać się również profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP), która przynosi wymierne efekty w krajach zachodnich. Pytaniem jest, czy środki na finansowanie PrEP powinny pochodzić z już mocno uszczuplonego budżetu na działania profilaktyczne, czy należałoby jednak szukać innego źródła finansowania.

Co działa w regionach, a co w Warszawie

konfa hiv 2017 02Na konferencji pojawił się również wątek regionalny, będący tematem panelu “Od morza możliwości do gór trudności. HIV nie tylko po warszawsku”, często pomijany w analizach efektywności działań profilaktycznych. Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Lublina, Katowic, Krakowa i Rzeszowa zgodnie stwierdzili, że modele profilaktyki oparte na doświadczeniach warszawskich, nie zawsze są równie skuteczne w regionach. Moderatorka panelu - dr Maria Brodzikowska celnie zauważyła, że zdecydowanie łatwiej dociera się z działaniami profilaktycznymi w województwach na terenie dawnego zaboru pruskiego, a gorzej na terenach zaboru rosyjskiego, co widać również w liczbie punktów konsultacyjno-diagnostycznych i w liczbie wykonywanych w PKD testów. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie nie tylko urzędów centralnych, ale również samorządów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym w realizację profilaktyki HIV/AIDS. Zaangażowanie to nie powinno jednak być zależne od światopoglądu opcji politycznej, z której wywodzą się władze samorządowe, ale od skuteczności proponowanej profilaktyki (również opartej na programie redukcji szkód) i maksymalnie szerokiego katalogu populacji kluczowych (w tym MSM, osób 50+ oraz dzieci i młodzieży). Często energia i zapał NGO zostaje zmarnowany poprzez twarde stanowisko decydentów.

Chemseks – nowe wyzwanie

Nie sposób również nie zauważyć, że coraz istotniejszym problemem, z którym musi zmierzyć się polska profilaktyka, stanowi chemseks. Od dyskusji, czy to nowe, czy znane już wcześniej zjawisko, istotniejsze jest, że zjawisko to nie zostało do tej pory zbadane, a całe środowisko profilaktyczne operuje przypuszczeniami i szacunkowymi danymi z krajów zachodnich. Bez szczegółowego badania, uwzględniającą uwarunkowania regionalne, niemożliwym staje się wdrażanie skutecznych narzędzi. Często podkreślano również, że w tej chwili w Polsce nie ma specjalistów przygotowanych do pracy z pacjentem/klientem chemseksowym.

W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowa 25. konferencja i zasadnym jest pytanie, czy będzie ona w swoich konkluzjach i ocenach inna niż tegoroczna. Jeśli nie wzrosną istotnie środki przeznaczone na profilaktykę, Polska pozostanie liderem leczenia ARV, a nadal będzie - na tle innych krajów Europy - w ogonie skuteczności i dostępności profilaktyki, która powinna być kluczowa w kontekście przeciwdziałania nowym zakażeniom.

"Zadbaj o swoją psychę" to najnowszy projekt wsparcia psychologicznego dla społeczności LGBT w województwie śląskim realizowany przez katowickie Stowarzyszenie "Tęczówka". Otrzymaliśmy na to zadanie dotację ze środków województwa śląskiego, a jego realizacja potrwa do końca października tego roku.

Konsultacje będą odbywały się w Katowicach (w biurze naszego stowarzyszenia) oraz w Bielsku-Białej. Jeżeli jesteście zainteresowani wzięciem udziału prosimy o zgłoszenie. Można go dokonać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie pod numerem: 796-407-789.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Można wziąć udział zarówno w sesjach indywidualnych, grupowych, jak również skorzystać ze wsparcia telefonicznego lub mailowego.

„Zadbaj o swoją psyche – poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla społeczności LGBT w województwie śląskim” – tak oficjalnie nazywa się realizowany przez nas projekt, na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 14 tysięcy złotych ze środków województwa śląskiego. Ogółem koszt tego przedsięwzięcia zamyka się kwotą ponad 27 tysięcy złotych, a jest realizowany w ramach zadania „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

psyche 2017

Urząd Miasta Katowice chciał wykreślić edukację antydyskryminacyjną w szkołach z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie „Tęczówka” stanowczo zaprotestowało przeciwko tej zmianie!

W ramach corocznych konsultacji „Programu Współpracy Miasta Katowice z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok” w pierwszym etapie uzgodnień Wydział Sportu i Edukacji UM Katowice zgłosił propozycję, by wykreślić z Programu jeden z jego celów, w podpunkcie mówiącym o edukacji dyskryminacyjnej w szkołach (brzmiał on: „Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”). Zmiana ta została zaproponowana bez podania żadnego uzasadnienia.

W odpowiedzi na to Stowarzyszenie „Tęczówka” stanowczo sprzeciwiło się wykreśleniu tego punktu. Jednocześnie nasi przedstawiciele zgłosili propozycję nie tylko zwiększenia wysokości finansowania na realizację tego zadania oraz objęcia nią zdecydowanie większej ilości katowickich szkół, jak również zaproponowaliśmy zmianę brzmienia tego punktu w programie. Po naszych poprawkach jest on sformułowany w następujący sposób: „Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.” Urząd Miasta przychylił się do naszych propozycji.

Działania Stowarzyszenia „Tęczówka” zostały wsparte apelami środowisk politycznych i społecznych, które słały zapytania do władz miast. Sprawą zainteresował się również radny jednostki pomocniczej Koszutka, Adrian Szymura. Będziemy informować o dalszym postępie prac nad programem współpracy.

Końcem maja 2017 ruszamy z projektem pomocy psychologicznej dla społeczności LGBTQIA+ w województwie śląskim. Otrzymaliśmy na to zadanie dotację ze środków województwa śląskiego, a jego realizacja potrwa do końca października tego roku.

 „Zadbaj o swoją psyche – poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla społeczności LGBT w województwie śląskim” – tak oficjalnie nazywa się realizowany przez nas projekt, na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 14 tysięcy złotych ze środków województwa śląskiego. Ogółem koszt tego przedsięwzięcia zamyka się kwotą ponad 27 tysięcy złotych, a jest realizowany w ramach zadania „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.

W najbliższych dniach dopinamy sprawy formalne w Urzędzie Marszałkowskim i już niebawem przekażemy Wam więcej szczegółowych informacji na temat realizowanych przez nas działań.

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Kwota:


popup

PrawoPlakat 1B600