Regulamin grupy spotkań LGBT

 1. W spotkaniach grupy mogą uczestniczyć osoby o różnej orientacji czy tożsamości seksualnej – nie tylko osoby LGBTIA.

 2. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

 3. W przypadku stwierdzenia poważnych zaburzeń psychicznych (np. zab. psychotyczne, zab. afektywne w stopniu ciężkim) chętne osoby odsyłamy do zaprzyjaźnionych psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów.

 4. Uczestnicy grupy spotkaniowej nie mogą korzystać z dyżuru psychologicznego oferowanego przez Stowarzyszenie „Tęczówka”, a korzystający z dyżuru – uczestniczyć w spotkaniach grupy.

 5. Grupa ma charakter dyskusyjno-edukacyjno-towarzyski – nie jest grupą wsparcia bądź terapeutyczną.

 6. Grupa ma charakter otwarty.

 7. Rekrutacja odbywa się ustnie, tzw. pocztą pantoflową, z wykorzystaniem ulotek, ankiet, profilów na Facebooku oraz na portalach, jak np. Queer.pl.

 8. Informacje o datach są przekazywane w dowolny sposób, natomiast informacje o miejscu spotkań są przekazywane mailowo bądź ustnie (w bezpośredniej rozmowie).

 9. Udział w spotkaniach grupy jest dobrowolny i bezpłatny.

 10. Od uczestników spotkań oczekujemy: kultury osobistej, szacunku, dyskrecji, zwracania się po imieniu (per TY), otwartości na innych oraz trzeźwości.

 11. Spotykamy się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, aczkolwiek dopuszczamy możliwość spotkania się w innych miejscach, np. w restauracji, kawiarni itp.

 12. O regularności spotkań i czasie trwania decydują prowadzący.

 13. Co najmniej jedna z osób prowadzących musi być na spotkaniu.

 14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczestnik może zostać wyproszony.

 15. Wszelkie zachowania agresywne będą skutkowały wezwaniem policji.

 16. Pracujemy zgodnie z Kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.

popup

PrawoPlakat 1B600