Group leaders


Przemysław Walas

Psychologists


Andrzej Slivia Grochowski





Legal Support


Michał Grabiec

Damian Ruhm

The Board




Revision Committee


Kinga Makieła

Aldona Waligórska-Ziob

Supporters


Sabina Kozińska


Agnieszka Stuczyńska


Supporting Membership