Group leaders


Przemysław Walas

Psychologists


Andrzej Slivia Grochowski

Maria Brodzikowska

Legal Support


Michał Grabiec

Damian Ruhm

The Board



Agnieszka Stuczyńska



Revision Committee


Kinga Makieła

Aldona Waligórska-Ziob

Supporters


Sabina Kozińska