Group leaders


Przemysław Walas

Psychologists


Andrzej Slivia Grochowski
Legal Support


Michał Grabiec

Damian Ruhm

The Board
Revision Committee


Kinga Makieła

Aldona Waligórska-Ziob

Supporters


Sabina Kozińska


Agnieszka Stuczyńska


Supporting Membership