Pomoc prawna

Czujesz się dyskryminowana/-y z powodu swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub jakiegokolwiek innego powodu? 

Nie wiesz, jakie prawa Ci się należą? Jesteś ofiara przemocy? Stowarzyszenie Tęczówka świadczy bezpłatną pomoc prawną dla osób dotkniętych lub zagrożonych dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Napisz: prawo@teczowka.org.pl

Sprawdź też inne formy wsparcia na podstronie naszego projektu "Tęczówka daje poMOC"

Pomoc prawną dla Stowarzyszenia Tęczówka świadczy zespół kancelarii GW Legal Grabiec & Wójcik


DAMIAN RUHM

Ukończyłem z wynikiem celującym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskałem także tytuł licencjata administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Doświadczenie zdobywałem pracując dla organizacji pozarządowych o zasięgu zarówno lokalnym jak i krajowym oraz praktykując w Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód w Katowicach. Uczestniczyłem również w takich studenckich programach międzynarodowych jak Camp America i Erasmus+ (Uniwersytet Masaryka w Brnie).

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności deliktowej a także praw osób LGBT, w tym zwłaszcza problematyki sądowego uzgodnienia płci. 

Prowadzę bloga z obszaru ochrony praw człowieka pn. Dyskryminowani.pl

MICHAŁ GRABIEC

Jestem radcą prawnym. Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od początku wykonywania pracy zawodowej zdobywałem praktyczne doświadczenie przy wsparciu prawnym podmiotów leczniczych oraz spółek handlowych funkcjonujących w branży usług medycznych jak również indywidualnych praktyk lekarskich.

Reprezentowałem podmioty lecznicze oraz występujących z roszczeniami pacjentów w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed sądami lekarskimi i sądami pielęgniarek i położnych.

W kancelarii moja praktyka zawodowa skupia się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem medycznym, prawem pracy i prawnymi aspektami ochrony praw człowieka.

Prowadzę Blog o prawach pacjenta. 


GW Legal

GW Legal Grabiec & Wójcik

Kancelaria Radców Prawnych 

ul.: Henryka Sienkiewicza 35/2, 40-031 Katowice

tel.: 32 30755 51

kancelaria@grabiec-legal.pl