Pomoc prawna

Czujesz się dyskryminowana/-y z powodu swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub jakiegokolwiek innego powodu? 

Nie wiesz, jakie prawa Ci się należą? Jesteś ofiara przemocy? Stowarzyszenie Tęczówka świadczy bezpłatną pomoc prawną dla osób dotkniętych lub zagrożonych dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Napisz: prawo@teczowka.org.pl

Sprawdź też inne formy wsparcia na podstronie naszego projektu "Tęczówka daje poMOC"

Pomoc prawną dla Stowarzyszenia Tęczówka świadczy zespół kancelarii GW Legal Grabiec & Wójcik


DAMIAN RUHM

Jestem prawnikiem i należę do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim ukończyłem z wynikiem celującym, broniąc pracy o sądowym ustaleniu płci.

Pracuję w kancelarii GW Legal Grabiec i Wójcik Spółka Partnerska Radców Prawnych, gdzie zajmuję się głównie prawem medycznym i cywilnym oraz problemami prawnymi osób LGBTQIA+, w tym zwłaszcza procesami o ustalenie płci.

Od 2012 roku jestem związany z katowickim Stowarzyszeniem Tęczówka, w którym zajmuję się pomocą prawną.

Należę też do zespołu prawnego Federacji Znaki Równości. Współpracowałem ponadto ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszeniem Cicha Tęcza, portalem queer.pl oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Prowadzę bloga z obszaru ochrony praw człowieka pn. Dyskryminowani.pl

MICHAŁ GRABIEC

Jestem radcą prawnym. Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na kierunku Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku wykonywania pracy zawodowej zdobywałem praktyczne doświadczenie przy wsparciu prawnym podmiotów leczniczych oraz spółek handlowych funkcjonujących w branży usług medycznych jak również indywidualnych praktyk lekarskich.

Reprezentowałem podmioty lecznicze oraz występujących z roszczeniami pacjentów w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed sądami lekarskimi i sądami pielęgniarek i położnych.

W kancelarii moja praktyka zawodowa skupia się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem medycznym, prawem pracy i prawnymi aspektami ochrony praw człowieka.

Prowadzę Blog o prawach pacjenta. 


GW Legal

GW Legal Grabiec & Wójcik

Kancelaria Radców Prawnych 

ul.: Henryka Sienkiewicza 35/2, 40-031 Katowice

tel.: 32 30755 51

kancelaria@grabiec-legal.pl